Termer inom gaming – en guide

Termer inom gaming – en guide

Det finns en hel del termer inom gaming som kan framstå som omöjliga att förstå för de som inte är insatta. I denna artikel kommer du få förklarat för dig olika termer som är viktiga att kunna om du vill bli en gamer. Fortsätt läs för en hel del användbara termer!Att ”adda” innebär att man lägger till en spelare på sin vänlista. En ”ability” är en förmåga som ens spelkaraktär har och denna term används oftast inom spel i fantasygenren. ”Ammo” är slang för ammunition och ”banna” är att stänga av någon som till exempel har fuskat eller misskött sig i spelet.

Beta, boss och farming

Många gånger släpps en ”beta” av ett spel. Detta är en ofullständig testversion av spelet innan det kommer ut. Stöter man på en ”boss” i ett spel innebär det en starkare fiende än de ordinarie fienderna i ett spel. I gaming kan man också ”farma”, alltså samla ihop material eller pengar.I spelens värld är ens ”gear” väldigt viktigt. Det är ett annat namn för utrustningen som man har i spelet, exempelvis vapen och dylikt. Om någon ber dig att ”heala” dem betyder det att du ska läka dem när de blivit skadade. En annan term är ”levla”, vilket betyder att du höjer din karaktärs nivå.

Loota items och icke önskat lagg

En annan viktig sak inom spel är ”items”, saker. De får man ofta genom att ”loota” sina fiender när de är besegrade, vilket innebär att man plockar upp deras items. Något en gamer inte vill är att spelet ska ”lagga”. Det är när spelet fastnar eller hoppar till, till exempel på grund av dålig anslutning.I början av ditt spelande kommer du kanske bli kallad ”noob”, vilket betyder nybörjare men ordet används också som en förolämpning inom gaming. Ett tips är att inte ”spamma”, alltså repetera samma attack gång på gång, då detta kan leda till att någon vill ”ragequitta”, alltså avsluta i ren ilska. Happy gaming!